0909 136 449 (Ms. Hương)
Giờ làm việc | T2 – T7 8:00 – 17:00

Hộp cán màng Metalize

Sản xuất: Thủ công - cán màng Metalize

Liên hệ đặt hàng: 0907 668 077 - 028 6277 5866 (Ms.Oanh) 

Sản xuất: Thủ công - cán màng Metalize

Liên hệ đặt hàng: 0907 668 077 - 028 6277 5866 (Ms.Oanh) 

Sản xuất: Thủ công - cán màng Metalize

Liên hệ đặt hàng: 0907 668 077 - 028 6277 5866 (Ms.Oanh)