0972764992 - 01647834842
Giờ làm việc | T2 – T7 8:00 – 17:00

Sản phẩm

Kích thước: 24 x 24.5 x 7 cm

Sản xuất : Thủ công - in Metallize

Mã hàng: BDA-001

Chất liệu: Giấy Duplex, Carton E

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương